Behandelingen

Home / Behandelingen

Het plaatsen van een implantaat

De behandeling zelf verloopt vrijwel pijnloos. U krijgt een verdovend prikje in uw kaak. Vindt u een prikje vervelend, dan behandelen wij de desbetreffende plek eerst met een verdovende gel, zodat u ook niets merkt van het prikje. We maken het u zo comfortabel mogelijk. In de daaropvolgende twee tot zes maanden hecht het kaakbot zich aan het implantaat en ontstaat er een stevig fundament voor uw nieuwe tand of kies. We werken nauw samen met uw tandarts en tandtechnicus die de tand, kies, brug of het kunstgebit zal vervaardigen en vastzetten op het implantaat. De totale behandeling van het eerste consult tot en met het plaatsen van de tand, kies, brug of het kunstgebit duurt zo’n zes tot negen maanden.

Behandeling

Vaste voorzieningen

Uitneembare voorzieningen

De behandeling in 5 stappen

benefits

DIAGNOSE

benefits

VOORBEHANDELING

benefits

IMPLANTATIE

benefits

PLAATSING

benefits

VERZORGING

Voor het bepalen van de juiste behandeling beoordeelt de tandarts eerst uw persoonlijke situatie (anamnese).

In sommige gevallen is het goed om röntgenfoto’s te maken met behulp van een digitale orthopantomogram (OPT) of een Cone beam computed tomography (CBCT). Beide apparaten zijn een goede ondersteuning voor de tandarts-implantoloog/kaakchirurg bij het stellen van de diagnose en vergemakkelijken het plannen van uw individuele behandeling.

In het kader van deze onderzoeken worden de verschillende alternatieven bekeken en beoordeeld. U kunt al uw vragen stellen over de voordelen, nadelen en mogelijke risico’s. Uw behandelaar bespreekt deze vragen met u en bepaalt zorgvuldig welke oplossing het beste bij uw situatie past.

Een behandeling met implantaten is een hoogwaardige behandelmethode. De kwaliteit van leven wordt vergroot. Nadat is besloten om een of meerdere implantaten te plaatsen, moeten soms voor het implanteren een aantal voorbehandelingen worden uitgevoerd om de gewenste uitgangssituatie te creëren.

Voorafgaand aan de implantatie kan botopbouw nodig zijn, wanneer het botvolume is afgenomen na het verlies van een of meerdere gebitselementen.

Voorbeelden botopbouw

De voorbehandelingen maken dat de implantaatbehandeling ook daadwerkelijk een succes wordt. Zij zijn van groot belang om uw gebit op de lange termijn gezond te houden.

Er worden inmiddels zo veel implantaten bij patiënten geplaatst, dat gerust kan worden gesproken van een routinebehandeling. Maar toch is het goed om te beseffen dat het aanbrengen van implantaten een chirurgische ingreep is. Door de huidige behandelmethodes verloopt een ingreep zo aangenaam en soepel mogelijk. Hoe lang het aanbrengen van implantaten duurt, hangt sterk af van het aantal te plaatsen implantaten en iemands persoonlijke situatie

Verloop van een implantaatbehandeling

Al op het moment dat de implantaten worden geplaatst, ontstaat er een stabiele verbinding met het bot. In de weken na de implantatie hechten de cellen die de botopbouw tot stand brengen zich vervolgens van alle kanten aan het implantaatoppervlak. Dit wordt osseointegratie genoemd. Waar u voor en na het implanteren op moet letten, hoort u van uw behandelaar.

Na plaatsing van een of meerdere implantaten krijgt u misschien een tijdelijke voorziening. In de tussentijd maakt de tandtechnicus de definitieve voorziening. Voor een zo goed mogelijk functioneel en esthetisch behandelresultaat zijn er misschien enkele tussentijdse stappen nodig. Hierover wordt u geïnformeerd door uw behandelaar.

Net als uw natuurlijke gebit moeten ook implantaatgedragen voorzieningen heel goed worden verzorgd. Als bijvoorbeeld tandplak niet goed wordt verwijderd, kan het tandvlees gaan onsteken en kunnen er te diepe pockets ontstaan. Daardoor kunnen implantaten op den duur los komen. Voorkom dit risico en verzorg uw implantaatgedragen voorziening goed!

Naast de dagelijkse gebitsverzorging met een tandenborstel en andere hulpmiddelen is professionele gebitsreiniging in de tandartspraktijk de beste investering in de levensduur van uw implantaten.

Vraag uw behandelaar om uitgebreid advies over de juiste verzorging en over hulpmiddelen voor het reinigen en de toepassing daarvan. Regelmatige controle waarborgt dat uw implantaten ook op de lange termijn succesvol kunnen zijn en dat u lang plezier blijft houden van uw implantaatgedragen voorziening.

Nazorg

Na de behandeling zorgen we ervoor dat u zo min mogelijk napijn hebt. U krijgt pijnstillers mee en u kunt ons altijd bellen. De praktijk leert dat mensen weinig tot geen napijn ervaren. Ze zijn opgelucht dat het 100% is meegevallen. We willen u na een maand graag nog een keer terugzien voor controle.

U kunt ervoor kiezen de nazorg door uw tandarts te laten verrichten of u kunt dit, op verwijzing van uw tandarts, door ons laten doen. In dat geval zien wij u graag terug na een maand, een jaar, drie jaar en na vijf jaar na het plaatsen van het implantaat. Wij geven u dan ook meteen instructies voor mondhygiëne. Wij controleren het implantaat en nemen een röntgenfoto om te kijken of de onderdelen goed op elkaar aansluiten. Als uw tandarts niet over de benodigde apparatuur beschikt, kunt u zich naar ons laten doorverwijzen. De garantie van ons en de leverancier geldt alleen als u de controles hebt gehad en zolang de implantaten en de opbouw met originele componenten zijn vervaardigd.

Ook met implantaten blijft dagelijkse mondhygiëne en periodiek bezoek aan de tandarts belangrijk. Als het tandvlees gaat ontsteken en terugtrekken, kunnen de implantaten, net als gewone tanden, los komen te zitten.

Tarieven

Alleen vergoeding van implantaten bij

  • een ernstig geslonken en volledig tandeloze kaak
  • aangeboren afwijkingen
  • reconstructieve behandeling na aangezichtsletsel en na oncologische chirurgie

Een veel voorkomend misverstand is, ook bij medewerkers van ziektekostenverzekeringen, dat implantaten altijd vergoed worden wanneer er een machtiging wordt aangevraagd, of na het indienen van een behandelplan. Ook als er een machtiging is afgegeven door de verzekeraar, kan uw eigen bijdrage oplopen met € 200,- tot € 500,-; dit komt bovenop uw eigen risico van € 385,-.

Wanneer vallen consult en diagnostiek over (niet-verzekerde) zorg niet onder de basisverzekering?

Soms volgt uit een consult (de afspraak met de arts) en de diagnostiek (het onderzoek door de arts) alleen maar ‘onverzekerde zorg’. Hiervan is met name sprake in de situatie van tandwortelimplantaten bij een niet-tandenloze patiënt. Er is sprake van onverzekerde zorg wanneer het in de ogen van verzekeraars zogenaamde ‘medisch niet-noodzakelijke zorg’ betreft. Deze zorg valt buiten uw basisverzekering. U moet het consult en de diagnostiek dan zelf betalen, tenzij u een aanvullende verzekering heeft afgesloten. Afhankelijk van de manier waarop u eventueel aanvullend verzekerd bent, wordt de medisch niet-noodzakelijke zorg vanuit deze aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed.

Als na een consult en diagnostiek wél verzekerde zorg volgt, dan kunnen het consult en de diagnostiek wel ten laste van de basisverzekering worden gebracht. Voorwaarde is dan wel dat voor deze zorg een geldende verwijzing vanuit uw tandarts (of in sommige gevallen uw huisarts) aanwezig is.

Toelichting

Het Zorginstituut Nederland stelt dat als vooraf duidelijk is dat het gaat om niet-verzekerde zorg, dan geldt het niet-verzekerd zijn ook voor consult en diagnostiek met betrekking tot die zorg. Bijvoorbeeld: wanneer een patiënt wordt verwezen met de vraag of implantaten mogelijk zijn én er geen sprake is van een bijzondere situatie zoals een ernstig kleiner geworden tandeloze kaak of ontbrekende tanden voorin (na een ongeluk of een ontwikkelingsstoornis), dan mogen consult en diagnostiek niet ten laste van de basisverzekering worden gebracht. In de beschreven situatie zult u als patiënt een rekening ontvangen die mogelijk wel in aanmerking komt voor vergoeding vanuit uw aanvullende tandarts verzekering. De omschrijving op die factuur, van het consult in combinatie met de diagnostiek (in de vorm van een röntgenfoto), zal de NZa codes (NZa = Nederlandse Zorgautoriteit) 239462 en 239465 bevatten (voor een totaal van € 128,79). Deze rekening zal in de meeste gevallen via het ziekenhuis bij u als patiënt in rekening worden gebracht en door het ziekenhuis niet worden ingediend bij de verzekeraar. Voor een enkele verzekeraar (CZ) zal de nota via het ziekenhuis wel naar de verzekeraar worden gestuurd waarna er een verrekening is met de eventueel aanwezige aanvullende verzekering.

Indien u een aanvullende verzekering voor tandheelkunde heeft afgesloten, is het mogelijk dat u op basis hiervan voor gedeeltelijke vergoeding van de implantaatbehandeling in aanmerking komt. Dit betekent dat u de nota die u ontvangt, eerst zelf dient te betalen en deze daarna samen met de specificatie kunt indienen bij uw verzekeraar. Deze wordt dan volgens de geldende polisvoorwaarden behandeld door uw verzekeraar. De kaakchirurgen zijn hierbij niet betrokken.

U dient er rekening mee te houden dat iedereen een eigen risico heeft van € 385,- of hoger (de hoogte van uw eigen risico heeft u zelf bepaald).

Deze begroting betreft de kosten voor de plaatsing van de implantaten en eventuele aanvullende kaakchirurgische ingrepen ten behoeve van implantologie (op basis van de vigerende Nederlandse Zorg Autoriteit  (NZA) tarieven). Tevens zijn de controle na 2-3 weken en de controle na 8-10 weken inbegrepen.

In geval van een twee-fase behandeling, waarbij de implantaten moeten worden vrijgelegd, is de röntgenfoto en eventuele controle na 1-2 weken inbegrepen.

Belangrijk

Alle bedragen zijn exclusief de kroon/brug/frame/prothese.

Deze kosten worden door uw tandarts in rekening gebracht.

Prijzen met ingang van 1 januari 2024

Implanteren in boven- of onderkaak

Kosten 1e consult

Consult
Röntgenfoto (code 239465 en 239462)  128,79 +
€ 128,79

Kosten 1e implantaat

Plaatsen 1e implantaat (code 238060) € 493,54
Materiaal kosten (code 238062) € 387,56 +
€ 881,10

Kosten elk volgend implantaat

Elk volgend implantaat in dezelfde kaak (code 235021) € 268,32
Materiaal kosten (code 238062) € 387,56 +
€ 655,88

Kosten vrijleggen van implantaat/implantaten (ingeval van 2e fase)

Vrijleggen (code 238063) € 150,80

Algemeen

Kosten vrijleggen van implantaat/implantaten (ingeval van 2e fase)

Vrijleggen (code 238063) € 150,80
Röntgenfoto na plaatsing (code 239465 en 239462) € 128,79

Aanvullende diagnostiek en kaakchirurgische ingrepen ten behoeve van implantologie

Botopbouw per kaakhelft (code 234070) € 321,90
Sinusbodem per kaakhelft (code 234012) € 744,12
Röntgenfoto (X-OPG) (code 239465 en 239462) € 128,79
3D Röntgenfoto (CBCT) (code 239472 en 239475) € 239,36