Verwijzers

Home / Verwijzers

Informatie voor verwijzers


Geachte collega-tandarts,
We hechten, mede in het belang van de patiënt, veel waarde aan een goede samenwerking met u als tandarts. We werken inmiddels prettig samen met ruim negenhonderd tandartsen in Nederland en daarbuiten. Hier alvast een paar punten die voor u belangrijk zijn.

Geef aan waarbij wij u kunnen helpen
U als tandarts bepaalt welke werkzaamheden u aan ons toevertrouwd en welke u zelf wilt verrichten. Wij hebben in principe alle expertise in huis voor het hele traject van het opstellen van een behandelplan tot en met de nazorg. In goed overleg kunt u aangeven hoe u de taakverdeling graag wilt inrichten om tot een aangename samenwerking te komen. U bent van harte welkom op het spreekuur om samen met de patiënt en met ons het behandelplan op te stellen.

Kies het systeem van uw voorkeur
U kunt bij ons kiezen uit een aantal topmerken voor implantaten. Het kan zijn dat u bekend bent met een bepaald systeem, bepaalde techniek of een merk. U kunt dan uw eigen voorkeur aangeven. Wij werken uitsluitend met A-merken, omdat wij kiezen voor kwaliteit, betrouwbaarheid en voor een stabiele, wetenschappelijk verantwoorde en duurzame oplossing. Bovendien zijn A-merken wereldwijd bekend en verkrijgbaar. Zo kan uw patiënt, waar deze zich ook bevindt, altijd en overal geholpen worden.

Sinds januari 2017 werken wij met keramische implantaten van zirkonium. Hiermee komen wij tegemoet aan de groeiende vraag van tandartsen en patiënten naar oplossingen die het gebruik van metaal in het lichaam minimaliseren. Hier leest u meer over de toepassing van zirkonium.

Gegarandeerd goed
Samen met u als tandarts willen wij ervoor zorgen dat de garantieregeling op het implantaat optimaal van kracht is. Dit is het geval als de patiënt de periodieke controles heeft doorlopen en zolang er voor de implantaten en de opbouw originele componenten zijn gebruikt. Als tandarts kunt u, indien u dit wenst, de nazorg ook bij ons beleggen.

Tarieven
Wij werken conform de geldende NZA-tarieven en dus volledig transparant en inzichtelijk.