Onze partners

Home / Onze partners

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Soms zijn tandheelkundige problemen dusdanig complex dat behandeling door de huistandarts niet mogelijk of (langer) wenselijk is. Dat vraagt bijzondere expertise. Patiënten met dergelijk problemen worden dan door ons, de kaakchirurgen of door de tandarts, doorverwezen naar Het Centrum voor Bijzonder Tandheelkunde in het ziekenhuis. Daar zijn tandartsen werkzaam die zich op verschillende terreinen extra hebben bekwaamd en die veel ervaring hebben opgedaan bij het behandelen van mensen met complexe problemen in de mond.

Wat valt onder Bijzondere Tandheelkunde?

Bij Bijzondere Tandheelkunde gaat het onder andere om ernstige aangeboren afwijkingen, zoals bijvoorbeeld patiënten met groeistoornissen, met in aanleg weinig tanden en kiezen, een schisis (‘hazenlip’) of slecht tandglazuur.

Soms zijn afwijkingen niet aangeboren, maar later ontstaan, zoals ernstige slijtage door te veel frisdrank, maagzuur of knarsen. Ook mensen met gebitsprothese problemen, waarbij het kaakbot is geslonken of de boven- en onderkaak niet goed op elkaar sluiten, vragen bijzondere zorg. Verder gaat het om mensen die, op wat voor manier dan ook, een ernstig trauma hebben opgelopen, zoals een kaakbreuk of ander letsel aan de kaak of het aangezicht.

Tot slot zijn er patiënten met pijn bij het kauwen, bijten of bewegen. Dit kan komen door pijn in de kauwspieren, het kaakgewricht of door het blokkeren van het kaakgewricht. In het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde zijn tandartsen werkzaam die zich speciaal op die problematiek hebben toegelegd. Mogelijk wordt hierbij ook de hulp van een fysiotherapeut ingeschakeld.

Multidisciplinaire aanpak

Gezien de complexiteit van de aandoeningen werkt het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde met het oog op een goed verloop van de behandeling hecht samen met tal van andere medische specialisten verbonden aan het ziekenhuis. Zo kan de hulp worden ingeroepen van onder andere psychologen, logopedisten, orthodontisten, fysiotherapeuten, anesthesisten en ons als kaakchirurgen.

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde hoeft niet altijd tot behandeling over te gaan. Het kan zich ook beperken tot advies aan u of uw tandarts.

Let op!

Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde behandelt alleen op basis van doorverwijzing via tandarts of kaakchirurg. Als bij u sprake is van een aandoening zoals boven omschreven kan het zijn dat kosten voor consultatie en behandeling grotendeels worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een wettelijk eigen risico. De tandarts zal voor een behandeling een aanvraag bij uw zorgverzekeraar doen.